Privacyverklaring

Jitte Evenhuis stempedagoog, gevestigd aan Schoolstraat 6a 9533 PL Drouwen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

jitte.evenhuis@gmail.com


Schoolstraat 6a
9533 PL Drouwen
0615352697

 

Ik vind het belangrijk om vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en ik gebruik je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze aan mij hebt gegeven.

 

Ik verwerk je gegevens als je lessen bij me volgt, deelneemt aan een workshop, informatie opvraagt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

 

Met welk doel persoonsgegevens verwerkt worden

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het afhandelen van jouw betaling.

  • Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

  • Om contact op te nemen voor het maken of verzetten van afspraken.

  • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.

  • Ook verwerk ik persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst ben ik verplicht mijn administratie zeven jaar te bewaren.

Als je geen klant bij me bent (geweest) en je meldt je af voor de nieuwsbrief, dan verwijder ik je e-mailadres uit mijn bestanden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak geen gebruik van zgn. ‘geautomatiseerde besluitvorming’ (besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit)

 

Computerprogramma's of –systemen die gebruikt worden

Ik maak gebruik van WIX voor het maken en onderhouden van mijn website (www.jitteevenhuis.nl).

Als je mijn website bezoekt gaat dat via een veilige https verbinding waardoor je gegevens versleuteld worden. Via de website kunnen geïnteresseerden zich via een formuliertje opgeven voor workshops en groepslessen.

Voor mijn nieuwsbrieven maak ik gebruik van LaPosta. Mijn nieuwsbrief gaat naar klanten en andere geïnteresseerden die zich actief hebben aangemeld. Afmelden kan eenvoudig via een afmeld knop onderin de nieuwsbrief. In mijn nieuwsbrief informeer ik over mijn diensten en deel ik nieuws op het gebied van stem. Met LaPosta heb ik een gebruikersovereenkomst gesloten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ik maak gebruik van Google Analytics en heb daarmee een gebruikersovereenkomst. Ik heb Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, d.w.z. je IP-adres is geanonimiseerd en ik heb Google geen toestemming gegeven om verzamelde gegevens te delen of te gebruiken voor andere Google diensten. Om die reden verschijnt er ook geen cookie acceptatie scherm als je mijn website bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jitte.evenhuis@gmail.com

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jitte.evenhuis@gmail.com